Radioudsendelser

Vi har fundet to radioudsendelser om ø-lejre på Avernakø

Den ene er fra den første NOAH milj-ø-lejr i 1973 og findes på Dansk kulturarv – cirka 50 minutter

HANS KRAGH-JACOBSEN tilbragte en uge på NOAH’s sommerlejr om økologi-økonomi. Vi hører om NOAH’s tilblivelse, og hvordan man arbejder rundt omkring i landet i de flere hundrede lokalgrupper. Udsendelsen er i høj grad montager fra forskellige foredrag og diskussioner om landbrug i gamle dage og i vor tid og om sundhedssektoren i forhold til miljøsektoren.

Den anden er optaget i 1975 og sendt 17. januar 1976 – varighed 24:33
Dele af udsendelsen er optaget i ø-lejren på Avernakø – øens præst deltager. Lyt her

Ø-lejren i 1975 blev afholdt af Ølejr bevægelsen på matr. 18a, Avernak (Nørre tilhørende Bent Rasmussen).
Fris Raven interviewes i 2:26 minut i denne udsendelse.
Her er en udskrift af denne del af udsendelsen:

Frits Raven er øens præst og formand for beboerforeningen.
Han fortæller her om forholdet mellem øens fastboende befolkning og ø-lejren.
Det er, så vidt jeg ved, i øjeblikket meget afslappet. Det startede jo ikke så rart, for 2 ½ år siden, da vi fik at vide, at vi skulle have ø-lejr. Vi syntes simpelthen, at der blev handlet hen over hovedet på os. Vi syntes, at man godt lige kunne have spurgt folk her på øen, dvs. de lokale repræsentanter i Ø-udvalget, hvordan vi så på det. Men det gjorde man altså ikke, og vi fik så denne ø-lejr. Men så viste det sig, at vi fik en lejr, der var organiseret af Noah-grupperne og de oprørte sig eksemplarisk i de to år de var her, og det førte naturligvis til, at så snart de var kommet, så ændrede stemningen sig. Der var, og er stadig nogen, der holder fast på det standpunkt de én gang har taget, men jeg tror så absolut, at hovedparten af øens befolkning er positivt indstillet. Og selvfølgelig er det sådan, at når vi på småøerne forventer en støtte fra det offentlige, ikke for at blive forkælet, men simpelthen for at opnår erhvervsmæssige vilkår, som er nogenlunde på linje med dem der findes i det øvrige land, så må vi på vores side også være indstillet på at befolkningen i Danmark kan få glæde af de danske småøer. Derfor må vi også være indstillet på at tage imod gæster, og det ER vi også indstillet på. De betyder jo også noget for øen selv, økonomisk, derved at de støtter færgefarten meget voldsomt, hjælper til at holde den ved lige. Og de støtter også de erhvervsdrivende her på øen. Vi har jo både en Brugs og en købmand, og de nyder jo også godt af de mange gæster vi har i sommermånederne.

Lyt til Frits Raven: