Gravsten på Avernakø kirkegård

Lokalhistorisk forening fotograferede og registrerede alle gravsten på kirkegården i 2007.

Du kan finde dem her